Välkommen till Scandinavian College!

Med energi, mod och tillit möter vi framtiden

Mål & vision

Vi vill skapa Skandinaviens ledande utbildningsföretag inom service, entreprenörskap och ledarskap genom moderna utbildningar på alla stadier.

Vi kommer att erbjuda utbildning inom grundskola, gymnasium och yrkeshögskola.

Nu lanserar vi koncepten Scandinavian College Gymnasium och Scandinavian College P.U.L.S. med start augusti 2020.

Scandinavian College Gymansium Falun

“Welcome to the inspiring knowledge of Scandinavian tourism”

Naturbruksprogrammet

 • Äventyr
 • Sportfiske

Barn- och Fritidsprogrammet

 • Hälsa och träning

Handels- och Administrationsprogrammet

 • Internationell turism

Hotell- och Turismprogrammet

 • Skid och cykel

Samhällsvetenskapsprogrammet

 • Entreprenörskap och ledarskap

Scandinavian College P.U.L.S. Mora

Den nya grundskolan 7-9 i Mora med tydlig hälso- och friskvårdsprofil

 • Skolan är viktig hälsoarena eftersom vi når samtliga barn.
 • I skolan odlas värderingar, attityder och beteenden för resten av livet.
 • Studier visar att de barn som fick en lektion fysisk aktivitet varje skoldag och medveten motorisk träning blev bättre när det gällde läs- och skrivförmåga, taluppfattning, tankefärdigheter och rumsuppfattning.
 • Undervisningen kännetecknas av en helhetssyn på lärande och hälsa genom att utvecklat ledarskap, ansvar och engagemang
 • Samarbete skola och föreningsliv. Tillsammans sätter vi elevens fysiska aktivitet i centrum.
 • Verksamheten grundas på modern hjärnforskning som visar att rörelse och motion är till fördel för alla människor.